TA HAND OM DIN KROPP
& DIN SJÄL

Hindberget är en homeopati- och massagepraktik för människor och djur.

Här finns homeopati, fasciabehandling, massageterapi, bowenterapi, privat rådgivning, djurakuten, healing, med mera.

TA HAND OM DIN KROPP & DIN SJÄL

Hindberget är en homeopati- och massagepraktik för människor och djur.

Här finns homeopati, fasciabehandling, massageterapi, bowenterapi, privat rådgivning, djurakuten, healing, med mera.

HOMEOPATI FÖR MÄNNISKOR OCH DJUR

BEHANDLINGAR

LIVSJURISTERNAS SPEKULATIONSBYRÅ

PRIVAT RÅDGIVNING

FREE ROOM

YOGA OCH MEDITATION

FÖRELÄSNINGAR

KURSER

PRISER

”Livsgivande kosmiska energier genomströmma i varje ögonblick alla våra höljen. Med positiv inställning kunna vi tillgodogöra oss dem på rätta sättet och bota oss själva. Det är av en stor betydelse, att vi alltid intaga föda och somna i positiva sinnestillstånd med glada, vänliga känslor. Vi ladda vår föda med livsenergi , om vi under måltiderna tänka in hälsa och kraft i kroppens celler. Intensivt positiva känslor äro dynamiska krafter, som verka välgörande och stärkande på organismen, övervinna trötthet, vitalisera alla celler i vår kropp.”
~ Livstillitens höga visa

BOKNINGAR & KONTAKTINFO

Vänligen avboka senast en dag innan per telefon eller SMS. I annat fall debiteras uteblivet besök.
Om du mailar in eventuella ytterligare frågor ber jag dig ha i åtanke att jag inte alltid läser min e-post regelbundet. Jag svarar dock så snart jag kan, i mån av tid.