Donationer och reducerat pris

Homeopati på Hindberget

Syftet med att driva en homeopatisk verksamhet är att skapa tillfälle för så många människor (patienter) som möjligt att läka sig själva. För att kunna göra detta måste verksamheten få in pengar annars får homeopaten svårt att försörja sig.

Således blir det en svår balansgång med prissättning eftersom homeopaten vill kunna hjälpa så många patienter som möjligt, men alla patienter har olika möjlighet att kunna betala för tjänster. För höga priser innebär att inte alla har råd med homeopatisk behandling. För låga priser innebär att verksamheten går i konkurs.

Därför är jag alltid lika öppen inför behov av reducerat pris och kredit, som jag är av donationer och så kallad ”dricks”. Var därför inte blyga att fråga om reducerat pris eller avbetalning vid särskilda omständigheter såväl som om ni känner att ni är nöjda med den behandling ni har fått och har råd att ge mer så tas alla donationer tacksamt emot och ju fler donationer jag får desto lägre priser kan jag generellt hålla samt fortsätta det ideella arbetet.

Man kan donera vid ordinarie betalning eller så kan man även donera via Swish 0731822979 och Bankgiro 610–4038, således kan man även donera anonymt.