Trygg behandling

Emma har patient- och ansvarsförsäkring och medlemskap i Svenska Homeopaters Riksförbund och Yrkesförbundet Massörerna och är godkänd för F-skatt.

Genom bland annat olika kurser inom yoga, meditation, dans och musik samt djupt intresse för mindfulness har Emma tränat på att utveckla balans, lugn och harmoni mellan kropp och själ, för att med hjälp av det kunna ge dig en trygg behandling eller konsultation. Inte minst lärt sig mycket under arbetet med och av sina klienter och via sina egna arbets- och livserfarenheter.

Att arbeta med massage som verktyg medverkar bland annat till att du blir mer kroppsmedveten och kommer i fysisk och mental balans, vilket hjälper dig att lättare leva livet fullt ut i alla situationer. Att acceptera här och nu och att allt är precis som det ska vara är viktigt. Genom massage och homeopati ”återvinner” du dig själv – du får ny energi, förebygger ohälsa och når eller upprätthåller lättare balans på olika plan. De är också hjälpmedel för att uppnå vidare personlig utveckling, drömmar och mål.

Emmas svenska klassiska massage grundas på djupgående massage och med PNF (det vill säga töjningsteknik) men har också inslag av andra tekniker såsom till exempel akupressur och bindvävsbehandling. Du kan läsa mer om de olika behandlingarna under respektive rubrik.

Vid den klassiska homeopatin ordineras endast ett homeopatiskt medel åt gången. En uppföljning ingår alltid efter första besöket samt så svarar Emma gärna alltid på frågor under behandlingstiden antingen via e-post och vid akuta ärenden via telefon eller sms.

Alla homeopatiska medel som säljs i Sverige är godkända av läkemedelsverket.

Som homeopat och massageterapeut har hon tystnadsplikt och för journal under patientsäkerhetslagen kapitel 5 §1  Patientsäkerhetslag (2010:659) Svensk författningssamling 2010:2010:659 t.o.m. SFS 2021:739 – Riksdagen.

2005 blev Emma av Komplementärmedicinska Högskolan i Malmö utbildad Diplomerad Massageterapeut och av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör samt validerad Certifierad Medicinsk Massageterapeut 2018 av Branschrådet Svensk Massage.

2006 avslutade hon den 1-åriga Bowenterapi-utbildningen. 2005 och 2007 utbildade hon sig även hos Tulku Lama Lobsang Nangten Menlang Buddhist Medical Center i healingmassage Kum Nye. Hon är även Diplomerad Aura Soma-terapeut hos Christine Morel i Lund 2005, 2010, 2020.

Emma är även Diplomerad Homeopat av Phenix- Homeopati Akademi i Visby 2014–2016 samt har fördjupat sig i kroniska sjukdomars ursprung och vidareutbildning 2020–2023.

I hennes massageterapeututbildning ingick medicinska studier motsvarande 60 Hp basmedicin. Lärarledda timmar av bland andra Michael Fahlman, föreläsare i anatomi och Uni. adjunk i anatomi vid anatomiska instutitionen i Lund, fysioterapeut Jeanette Carlsson och naprapat Mårten Opitz.