HOMEOPATI

Hos oss behandlas både akuta och kroniska sjukdomar med homeopati enligt Hahneman. Målet är att hjälpa dig att må bättre och med homeopatiskt medel kan man ”väcka” livskraften och ge immunförsvaret möjlighet att göra vad det behöver för att läka symptomen så du återfår din hälsa. Livskraften informerar, eller berättar, för patienten att den är sjuk genom bland annat symptom. Vid ditt första besök så är det dessa symptom som du berättar om och dina besvär kring dem och hur de påverkar dig mentalt och känslomässigt.

Homeopatisk behandling är baserad på samtal. Man behöver få så mycket upplysning som möjligt om hur besvären känns hos just dig förhåller sig. Det är helheten av din symptombild och hur du upplever det som står i centrum för vad ordinationen grundas på.

Hur många helare är verkligen medvetet uppmärksamma på livskraftens och medvetandets fokus hos den patient de har att göra med? Med hjälp av den klassiska homeopatins läkekonst uppfångar din homeopat just de individuella detaljerna.

Homeopati är en traditionell komplementärmedicinsk behandling med invärtes medicinering. Substanser från ört-mineral-och djurriket används som homeopatiskt medel.

Det vackra med homeopatin är inte bara att den är läkande utan att den även uppmuntrar en respekt för kroppens visdom. För att förstå vad läkande processen så behöver man ha vetskap i sjukdomarnas orsaker och vart de härstammar ifrån. Inom skolmedicinen verkar man oftast inte ta hänsyn till dessa orsaker vilket man inom homeopatin gör varest man grundligt tittar på helheten- den totala symptombilden. Man behöver beröra livskraften istället för att stirra sig blind på det externa lokala symptomet. Livskraften som b.la styr självläkningsprocessen, immunförsvaret.  Homeopatin verkar på alla plan, det mentala, känslomässiga, eteriska och på det fysiska planet- organismen.

Exempel på behandlingsområden men behandlingen som vi erbjuder är alltid holistiska dvs den tar alltid hänsyn till hela dig och inte enbart dina symptom

  • Allergier, eksem och immunreaktiva störningar
  • Mag-, tarm-, gall-och leverproblem
  • Migrän och huvudvärkstillstånd
  • Muskler-, led-, och ryggbesvär
  • Sköldkörtelobalanser
  • Fibromyalgitillstånd
  • Spänningsartade tillstånd och utmattningssymptom
  • ADHD, rastlöshet och irritation, nedstämdhet

Ordet homeopati kommer från grekiskan och betyder lika lidande. Ett medel som i svag dos kan bota en sjuk individs symtom ger upphov till samma symtom hos en frisk individ i stark dos.

Homeopatins uppkomst

På 1700-talet lade Samuel Hahnemann grunden för ett nytt läkesystem, homeopati.

De homeopatiska medlen

Är alla prövade på friska människor, symtomen de får av medlet, både mentalt och fysiskt, registreras som läkemedelsbilden av det prövade ämnet. Många medel är också kliniskt prövade. Symtomen graderas även efter hur många som fått samma symtom. Har alla i prövningsgruppen fått samma symtom är det ett starkt symtom på det medlet. Medlen kommer främst från växtriket, mineraler och animaliska produkter.

Framställning av medel

Tillverkningen av medlen är mycket noggrann och måste ske i ett labratorium och enligt den teknik som Hahnemann tagit fram. Alla medel finns i olika styrkor och kallas potenser för att de verkar mer kliniskt med ökad spädning.

Framställning av homeopatiska medel: https://www.youtube.com/watch?v=oew8mkV1d6Q

En homeopatisk potens är en lösning som framställts genom iakttagande av en noggrant fastställd procedur bestående av en rad utspädningar och skakningar.

Alla homeopatiska medel som säljs i Sverige är godkända av läkemedelsverket:

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Homeopatiska-lakemedel

Hur verkar homeopati

Med det homeopatiska medlet ger man kroppen ett stimuli att börja självläka. Man ska inte ge homeopatmedel längre än vad som behövs.

Biverkningar

Medlet är svagt och ger inga biverkningar. Det ger en retning till kroppen att läkas.

Förstförsämringen

kommer av att homeopati, som många andra alternativa metoder, hjälper kroppen att ta fram problemet så att det kan läkas ut.

Man läker enligt följande:

-inifrån och ut, ex astma där eksem var grund blir eksemet värre och andningen bättre.
-uppifrån och ner, först ska man må bra mentalt.
-sist in först ut, de botas i omvänd ordning mot hur de uppträdde från början.
-från viktiga till mindre viktiga organ, där medlet behövs mest verkar det först.

Det är viktigt att observera att det går i rätt riktning när man behandlar sin patient.

Fler intressanta länkar om homeopati:

http://dagenshomeopati.se/

De senaste rönen om forskning och vetenskap rörande homeopati både på djur och humansidan.

http://homeopatiframjandet.se

Föreningens främsta syfte är att sprida kännedom om den homeopatiska läkekonsten.

http://www.homeopat.net/

Informativ sida om homeopati.