Homeopati

Känner du dig orolig, nedstämd, sjuk, ont i kroppen eller om det bara känns som om du är lite energilös? Då kan Homeopati vara något för dig.

Hur fungerar homeopati?

Homeopati är en läkekonst som läker skadorna i den fysiska energikroppen (organismen) och som återställer skador i kroppen så pass att de inte återinträder. Homeopati är ett medicinskt system baserat på tron ​​om att kroppen kan bota sig själv.

Det vackra med homeopatin är inte bara att den är läkande utan att den även uppmuntrar en respekt för kroppens visdom. 

Man använder små mängder naturliga ämnen, från ört-, mineral- och djurriket som stimulerar läkningsprocessen och det är tänkt att utlösa kroppens naturliga försvar. Men det är alltså inte det potentierade homeopatiska läkemedlet som är homeopati utan metoden. Det är den homeopatiska principen ”similia similibus curentur” som är homeopati,  det vill säga ”Lika bota liknande”.

Det skapas dock allt för ofta förvirring kring vad som är homeopati eftersom många terapeuter använder potentierade medel utifrån skolmedicinens princip ”Contrari Contrariis” vars mål är att kontrollera sjukdom genom att tillföra motsatt symptom/medicin. Och det är inte homeopati.

(Läs om de två metoderna i ”Simililagens tillämpning” av Emma Möller samt i ”Organon”, § 46–51 och § 43 av S. Hahnemann.)

Man behöver beröra livskraften i stället för att stirra sig blind på det externa lokala symptomet. Livskraften som bland annat styr självläkningsprocessen, immunförsvaret. Läkekraften och livskraften har en mängd funktioner och den sida av läkekraften som upprättar balans vid sjukdomstillstånd kan man kalla försvarsmekanismen. Den är dock bara en del av läkekraften; en del av dess många funktioner. Läkekraften visar oss symptom i kroppen vid sjukdom och informerar eller berättar för patienten att den är sjuk genom bland annat symptom.

Vad är friskt?

”Friskt är när livsenergierna får sitt ändamålsenliga utlopp utan störning.”

För att kunna hela en organism behöver man ha kunskap om hur den levande varelsen fungerar, dess ändamålsenliga funktioner och alla dessa funktioners behov och syfte. Man behöver även titta på människans livscykel från födelse till död och vad som är normalt (friskt) och vad som är onormalt (sjukt). Detta tillsammans är otroligt viktigt att utgå ifrån i den homeopatiska metoden för få rätt bot att träda i kraft eftersom man inte ska bota det friska utan endast det sjuka. Detta är en otroligt svår förmåga man måste besitta eftersom i människans natur utgår man ofta utifrån sig själv. Därför måste den duktiga homeopaten ständigt och jämt påminna sig om vad som är det friska i en organism.

För att förstå vad läkande processen är så behöver man även ha vetskap i sjukdomarnas orsaker och vart de härstammar ifrån. Inom skolmedicinen verkar man oftast inte ta hänsyn till dessa orsaker vilket man inom homeopatin gör var man grundligt tittar på helheten- den totala symptombilden. 

Alla människor har latenta sjukdomsfrön, så kallad miasma, som antingen kan vara latent, dvs utan verkan, eller så kan den vara aktiverad som en störningsfaktor. Den kan aktiveras om individen av någon yttre eller inre orsak försvagas. Då träder miasmat ur sitt latenta tillstånd och aktiveras och framkallar därmed, förr eller senare, sjukdom i kroppen.

(Läs mer i uppsatsen ”Vad är friskt” av Emma Möller.)

Hur går en homeopatisk konsultation till?

Inför en homeopatisk behandling samtalar man med patienten och dess sjukdomsupplevelse. Symptomtotaliteten som inkluderar känslomässiga, mentala och fysiska symptom stämmer sen överens med det ordinerade homeopatiska läkemedlets symptombild och similiregeln appliceras med ”Lika kan/bör med liknande botas”

Vid ditt första besök så är det just dessa symptom som du berättar om och om dina besvär kring dem och hur de påverkar dig på alla plan. ”Hur många helare är verkligen medvetet uppmärksamma på livskraftens och medvetandets fokus hos den patient de har att göra med?”  Med hjälp av den klassiska homeopatins läkekonst uppfångar din homeopat just de individuella detaljerna. Kan du inte ta dig till kliniken så går det bra att ha en konsultation via webben eller telefon. Det ingår en uppföljning inom 5–10 veckor. (Läs mer om homeopatisk konsultation i ” Lathund för anamnestagning” av Emma Möller)

Exempel på behandlingsområden

 • Allergier, eksem och immunreaktiva störningar
 • Mag-, tarm-, gall- och leverproblem
 • Migrän och huvudvärkstillstånd
 • Muskler-, led-, och ryggbesvär
 • Sköldkörtelobalanser
 • Fibromyalgitillstånd
 • Spänningsartade tillstånd och utmattningssymptom
 • ADHD, rastlöshet och irritation, nedstämdhet
 • Reumatiska och neurologiska besvär

Behandlingen som vi erbjuder är alltid holistisk, det vill säga den tar alltid hänsyn till hela dig och inte enbart dina symptom. En diagnos säger inte så mycket utan alla de individuella symptom som kan uppkomma vid de olika behandlingsområden är viktiga eftersom de skiljer sig mellan olika individer, alltså dess symptom som till exempel smärta och hur smärtan känns, nedsatt funktion och på vilket sätt och vad som gör symptomen bättre eller sämre. Vi tittar även på de mentala och emotionella symptom som kanske har uppkommit samtidigt som de fysiska som till exempel sorg, rädslor, fobier, beroenden och hur de känns och upplevs.

Vad kan man förvänta sig av homeopati och läkning?

 • Det kommer att läka inifrån och ut. Vid astma där undertryckta eksem är grunden till astman så kan till exempel eksemet bli värre och andningen bli bättre.
 • Uppifrån och ner, det vill säga först ska man må bra mentalt.
 • Sist in – först ut. Symptomen botas i omvänd ordning mot hur de uppträdde från början. Symptomen läker i kronologisk ordning bakifrån, alltså sist uppkomna symptom läker ofta först.
 • Från viktiga till mindre viktiga organ. Där medlet behövs mest verkar det först.
 • Man kan förvänta sig att det tar cirka 1 år att läka de åkommor man har haft i 10 år, 6 månader för dem man har haft i 5 år, 3 månader för de man har haft i 2,5 år, och så vidare.

Det är viktigt att observera att det går i rätt riktning när man behandlar sin patient.

Vilka är fördelarna med homeopatin?

Problemet med att endast behandla sjukdomarna i organismen så som vanliga läkemedel gör, är att sjukdomen kommer tillbaka om man inte även läker skadorna i energikroppen. Och man kan tyvärr räkna med att alla sjukdomar som botas av vanliga läkemedel kommer tillbaka med allvarligare och grövre, men ofta helt annorlunda, symptom, och detta gäller även de sjukdomar som vi tror oss kunna bota.

Homeopati är till och med så mycket bättre än det mesta annat som finns att tillgå därför att man ofta inte behöver några andra läkemedel om man lyckas tillämpa det riktigt för att läka skadorna i energikroppen. Därför att då läks även symptomen i organismen. Organismen, det som vi normalt kallar för ”kroppen” är nämligen en kopia av energikroppen, och formar sig efter denna. Är energikroppen skadad så uttrycker detta sig som sjukdom i organismen.

Sedan så har homeopatiska läkemedel inga bieffekter alls därför att man ordinerar alltid minsta möjliga dos och de behandlar inte den fysiska organismen direkt, utan de behandlar skadorna i energikroppen, så att inga bieffekter uppstår. Vanliga läkemedel som man köper på apoteket har alltid bieffekter – och de värsta bieffekterna står inte med i bipacksedeln.

Finns det någon utmaning eller nackdel med homeopati?

Homeopati är mycket svårare att behärska och utföra (av såväl homeopat som patient) än många andra läkekonster. Det krävs inte endast kunskap utan även en helt annan sorts förmåga till egeninitiativ för både homeopat och patient. Det är mycket enklare att studera på universitetssjukhuset, jobba inom sjukvården eller att vara patient och gå till vårdcentralen och knapra piller. Och otillgängligheten (av både kunskap och förmåga) är ett mycket stort problem inom homeopatin idag och har främst politiska orsaker.

Vad är största skillnaden mellan homeopatin och skolmedicinen?

Tanken med skolmedicinen är att skapa synliga och mätbara förändringar i organismen emedan homeopatiska medel är formgivna för att påverka organismen så lite som möjligt.

Homeopatiska medel är utformade för att läka skadorna i den fysiska energikroppen. Sjukdomssymptomen i organismen som botas med homeopati botas inte av själva medlet. Det är organismen som botar sig själv genom att skador i den fysiska energikroppen behandlas. Om organismen är i obalans så uttrycker detta sig som symptom. Om dessa skador behandlas på rätt sätt utifrån ”Lika kan/bör med liknande botas” metoden så läks de ut och sjukdomsfröna väcks inte igen.

Hur hittar man en bra homeopat?

Man bör utgå från att det är mycket svårt att hitta en bra homeopat därför att jag vill gärna jämföra med hur det borde vara och hur det kommer att vara i framtiden. Hade det varit enkelt att hitta en bra homeopat så hade de flesta som fått cancer blivit botade. Men nu förhåller det sig inte så idag och detta beror på att homeopatin är hotad både externt av tex vinstmaximerande bolag och internt genom homeopaters olika till synes motsatta föreställningar som skapar bråk, förvirring (kunskapsbrist) och splittring inom branschorganisationen.

Vetenskap genom prövningar

Ordet homeopati kommer från grekiskan och betyder lika lidande. Ett medel som i svag dos kan bota en sjuk individs symtom ger upphov till samma symtom hos en frisk individ i stark dos. Ordet homeopati betyder alltså ”liknande sjukdom” och är en metod, som uttröttades av den tyske läkaren Samuel Hahnemann i slutet av 1700-talet.

Homeopati är således en traditionell komplementärmedicinsk metod med invärtes medicinering med potentierade (successiva utspädningar) och dynamiserade (kraftiga skakningar) substanser från ört-mineral-och djurriket dvs homeopatiskt läkemedel.

Den homeopatiska praktiken stödjer sig på en mycket stor och solid erfarenhetsgrund av läkemedelsprövningar. Prövningarna måste göras på friska människor för att få fram läkemedlens rena symptom –dess symptombild.

Läkemedelsprövningen är homeopatins viktigaste kunskapskälla och något Hahneman uppmanar alla homeopater att göra på sig själva. (§106 Organon av Hahnemann). För att ett läkemedels verkan ska kunna beskrivas systematiskt måste man på prov ge friska människor enstaka läkemedel i lagom doser för att få kunskap om vilka förändringar, symptom och tecken de framkallar i kropp och sinne. De måste vara friska så att man kan undvika att de äkta symptomen förvrids. (§ 180 Organon av Hahnemann). Prövning av läkemedel blir således enligt Hahneman det essentiellaste inom homeopatisk forskning. För att förstå varför det är så viktigt så behöver man även förstå simileregeln ” lika bota liknande”. Den homeopatiska principen säger att: ”om en substans framkallar symptom hos en frisk, är det möjligt att med samma substans bota liknande symptom hos en sjuk”. (§ 108 Organon av Hahnemann).

Delphic Oracle tillkännagav värdet i similiregeln och sa: ”Det som gör en sjuk ska även ge bot” (”study of the similie in medicin” av Linn Boyd).

(Läs mer i ”Homeopatisk läkemedelsprövning” av Emma Möller)

Hur framställs homeopatiska läkemedel?

Att tillverka homeopatiska läkemedel är en noggrann process som sker i laboratorium Alla medel finns i olika styrkor som kallas potenser för att de verkar mer läkande med ökad spädning. Alla homeopatiska medel som säljs i Sverige är godkända av läkemedelsverket. Här finns en video om framställning av homeopatiska medel:

Kan man få biverkningar av homeopati?

Medlet är svagt och ger inga biverkningar. Det ger en stimulering till kroppen att läkas.

Vad innebär förstförsämring?

Förstförsämring kommer av att homeopati, som så många andra alternativa metoder, hjälper kroppen att ta fram problemet så att det kan läkas ut vilket kan upplevas som en liten försämring i begynnelsen av läkningsprocessen men även en slutförsämring i slutet.

Vad är skillnaden mellan akut och kronisk sjukdom?

Skillnaden mellan akut och kronisk sjukdom är att akut sjukdom kan läka ut sig själv och har en tidsbegränsning vilket kronisk sjukdom inte kan. Homeopati hjälper kroppens egen läkning endast vid akut sjukdom, som är ”det akuta uppblossandet av den latenta psoran”. Emedan i den kroniska sjukdomen så kan inte homeopatin sätta i gång kroppens egen läkning utan då ska medlet gå in och utrota såväl som bota sjukdomen. Detta kan man  läsa mer om i Hahnemanns verk ” Die Chronischen Krankheiten”

Vid kronisk sjukdom måste vi veta vad som är det friska annars vet vi inte vad som är sjukt och vi måste kunna vår patologi. Hahnemann har listat symptomen för den latenta Prosan i sin bok ”Kroniska Sjukdomar” vilket gör det enklare för homeopaten att skilja på akut och kronisk sjukdom.

Man måste ta hänsyn till civilstånd, livsstil, sinnelag och om man till exempel tagit kortison som kan bilda en mer komplicerad sjukdom, iatrogen sjukdom etcetera. (Läs mer om iatrogen sjukdom i ” Bot enligt Hahnemann homeopatins grundare av Emma Möller.)

Vid kronisk sjukdom har livskraften sinat från problemområdet och kroppens eget immunförsvar kan inte längre ta hand om och bota sjukdomen, den inre psoran har väckts och kroniskt tillstånd manifesterats. De sjukdomar som uppkommit från yttre påverkan så som livsstilssjukdomar försvinner av sig själva då livsstilen förbättrats om inte någon kronisk miasm finns i kroppen. Livsstilssjukdomar kan alltså inte kallas kroniska.

Vad är bot i homeopati?

Det hjälper inte att ge ett homeopatiskt läkemedel till någon som inte äter. Om det är på grund av att den inte äter är orsaken till exempel till huvudvärk, aggressivitet och så vidare. Man måste undanröja hindret först. Man måste undanröja vissa problem som patienten har till exempel hos en patient som inte äter och får migrän, yrsel, aggressioner och så vidare på grund av att den inte äter så måste man få patienten att äta först annars är det inte lönt att man ger medlet.

Det homeopatiska läkemedlet är till för att läka sjukdomen. Att ”ta bort hindret” är förebyggande, exempelvis till en som ej äter. Det kan alltså vara förebyggande att få den som inte äter att äta innan man ger medlet. (Min tolkning av ”Organon” av Hahnemann § 3–4 och man kan läsa mer om läkning och bot i ” Bot enligt Hahnemann homeopatins grundare” av Emma Möller.)

Vid sjukdom där inte symptomen undertryckts så behövs enligt Hahnemann bara ett specifikt homeopatiskt medel för att bota kronisk sjukdom. Har däremot lokalsymptomet undertryckts genom yttre manipulation så behövs det ofta fler medel som följer sjukdomsbilden som lite oklart kommer att förändras efter hand. (Källan är ”Homeopati enligt Hahnemann, Handbok i Homeopatisk teori” kapitel 7 Undertryckning s. 34 av Gert Eselböck.)

I det potentierade homeopatiska läkemedlet i det homeopatiska botet tas den naturliga sjukdomen över av en på något vis starkare konstgjord sjukdom (det homeopatiska läkemedlet), ett potensierat medel som noggrant blivit utvalt utifrån att det ger liknande symptom på en frisk organism. (Läs mer om potentiering i ”Sammanställning för potentiering, dynamisering och dess doseringsintervall” av Emma Möller.)

Som konsekvens så försvinner den svagare naturligare sjukdomen som blivit kontrollerad av den starkare konstgjorda sjukdomen som bara kan överleva en viss längd och lämnar sedan patienten fri och botad. (Källan är ”Organon” av Hahnemann §5, §36–50.) Similia similibus curentur är vägen till hälsa och för att förstå hur homeopati fungerar så behöver man analysera de två naturlagarna contraria contraris och similia similibus curentur. (Läs om de två metoderna i ”Simililagens tillämpning” av Emma Möller samt i ”Organon”, § 46–51 och § 43 av S. Hahnemann.)